Sigara ve Ürotelyal (MESANE) Kanseri İlişkisi

Sigara içmek mesane kanseri için değiştirilebilir önemli bir risk faktörüdür.

Mesane kanseri, en yaygın görülen 7. kanser türüdür.ve erkeklerde 2-3 kat daha fazla görülür

Sigara, mesane kanseri riskini 6 kat artırır.

Mesane kanseri hastalarının %59-60’ı sigara içmektedir.

 İçilen sigara miktarı ve süresi de mesane kanseri oluşumunu etkilemektedir. Günde 1 paket ve 20 yıl sigara için bir kişide mesane kanseri gelişme olasılığı yüksektir. Ne kadar çok süre ve ne kadar çok miktarda içilirse risk artar.

Sigara ve üretelyal kanser arasındaki ilişkiyi ortaya koyan son bir çalışmadan bahsetmek istiyorum.

Malmö Diyet ve Kanser Çalışması (MDCS) ile   25.453 kişi hakkında verileri kullanmışlar.  Ortalama 21 yıl takp edilen bu gruptan 520 kişiye ürotelyal kanser teşhisi konmuş.Üretelyal kanser tanısı konanların  %28’i halen sigara içiyormuş  ve %34’ü ise sigarayı bırakmış kişilermiş.

Bu çalışmada Ürotelyal kanser için teşhis oranı, sigara içenlere karşı hiç sigara içmeyenlere 3.73 ve daha once sigara içmiş ve bırkmış olanlara karşı hiç sigara içmeyenlere göre 2.78 kat fazla bulunmuş.

Araştırmacılar bir genetik (18 SNP’ni) risk skoru (GRS) kullanarak

Sigara içmenin ve genetik riskli grupta ürotelyal kanser riski üzerindeki birleşik etkisini değerlendirmişler. Hassas genotipleri olan bireyler (kansere genetik olarak yatkın olan bireyler) arasında sigara içmenin kişiselleştirilmiş önlenmesine yönelik kanıtlar sağlamak için sigara içenler ve genetik risk skoru yüksek olanlar arasında ürotelyal kanser riski arasındaki ilşki araştırılmış.

Sonuçta GRS ve sigara içimi ile ek bir etkileşim göstermiş; bu faktörlerin her ikisinden kaynaklanan mesane kanseri riskinin, her birinin ayrı ayrı riskini aştığı görülmüş.

Çalışma da Yüksek genetik risk skoru (GRS) olanlar ve sigara içenler, hiç sigara içmemiş düşük GRS’lilere göre 7,52’lik kez daha fazla orana sahip bulunmuş.

Buradan eve götüreceğiniz mesaj şudur.

 “Sigara içmek mesane kanseri için değiştirilebilir önemli bir risk faktörüdür.”