Doktor Numan Doğu Güner 1964 yılında dünyaya geldi. Ankara Namık Kemal İlkokulu ve Ortaokulunda okudu. Liseyi Ankara Atatürk lisesinde bitirdi.

1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp öğrenimini tamamladı. 1988-1992 yılları arasında Bolu Merkez Sağlık Ocağında mecburi hizmetini tamamladı

1996 yılında İstanbul PTT Sanatoryum ve Hastanesinde “Yüzeyel mesane tümörlerinde iki değişik intrazekal BCG tedavi protokolünün karşılaştırılması” adlı teziyle Üroloji ihtisas eğitimini tamamladı.

Prostat hastalıkları tanı ve tedavisi, Üroonkoloji, ürojinekoloji Dr. Numan Doğu Güner ‘in klinik pratiğinde en sıklıkla uğraştığı ve özel ilgi duyduğu alanlar olmakla birlikte, branşın tüm çalışma alanlarında hizmet vermeye ve mezuniyet öncesi ve sonrası akademik faaliyetlerine devam etmektedir.

Androloji, Rekonstrüktif Penis Cerrahisi ve İnfertilite alanlarında birçok seminere ve eğitime katılarak bu alanlarda da deneyim kazanmıştır.

Evli olan ve iki çocuğu olan GÜNER 2022 temmuz ayından beri İstanbul Onkoloji Hastanesinde çalışmaktadır.

1992 - Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
1988 - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

2022 - Halen istanbul Onkoloji Hastanesi
1992 - 2022 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji

Türk Tabipler Birliği
Türk Üroloji Derneği
Türk Androloji Derneği
Avrupa Üroloji Derneği
Ürolojik Cerrahi Derneği
Member of International Bladder Cancer Group, (IBCG)

Is PSA Still the Best Predictor for Biochemical Recurrence after Radical Prostatectomy in HighRisk Prostate Cancer? Serkan Akan, Numan Doğu Güner, Caner Ediz, Aytaç Şahin & Ayhan Verit

Journal of Investigative Surgery, DOI: 10.1080/08941939.2022.2101165

To link to this article: https://doi.org/10.1080/08941939.2022.2101165

Bütün sorularınız için

Doktorunuza Danışın